Medyumlar, cinlerle ya da ölü insanların ruhları ile iletişim kurduklarını iddia eden kişilerdir. Yunan kökenli olan bu kelime daha çok büyü yapan kişileri anlatan bir kelime olarak bilinmektedir. Fal bakan, büyü yapan, gelecekten haber veren kişilerin yaptığı bu iş dünyada pek çok ülkede bilinmektedir. Hatta bu işe saygı duyan pek çok kişi vardır.

İzmir’de medyumluk yapan çok sayıda kişi vardır. Genellikle bu kişiler Alsancak’ta, Bornova’da, Konak’ta, Şirinyer’de ve İzmir’in pek çok farklı bölgesinde faaliyet göstermektedir. Pek çoğu çeşitli kafelerde çalışmaktadır. Bazı kişilerin his ve duygu dünyalarının geniş olduğu bilinmektedir. Bu kişiler kendi iç dünyalarındaki ya da psişik alandaki yoğunlaşmalarını insanların geleceklerini, geçmişlerini ve bugünkü durumlarını düşünerek gerçekleştirmektedir. Bunun sonrasında bir tür içe doğuş eylemi gerçekleştiren söz konusu kişiler bu işi çıkar uğruna yapabilmektedir. Genellikle pek çok kişi medyum adı altında kendilerini tanıtarak çıkar sağlamaktadır. Özellikle cinci hocalar çok yaygındır. Bu kişiler yaptıkları bazı eylemler ile pek çok kişiyi kandırmış, onlardan para ya da altın elde etmiştir. Bu kişilere karşı son derece dikkatli davranmakta fayda vardır.

Medyumlar kendilerinin ruhani âlemle temas halinde olduklarını ifade etmektedir. Büyü yapan medyumlar da bulunmaktadır. Kara büyü ve ak büyü pek çok medyumun yaptıkları büyüler arasında yer almaktadır. Büyülerin insanların hem manevi dünyalarını hem de vücutlarını etkilediği bilinmektedir. Büyücülüğün aynı zamanda ruhani varlıklarla yani cinlerle irtibata geçilerek ve onlara emirler verilerek yapıldığı da bilinmektedir. Bu varlıkların bazı durumlarda kendilerini gösterdiği bazı durumlarda ise göstermediği bilinmektedir. Olumlu ya da olumsuz pek çok farklı şekillerde büyü yapılabilmektedir. Bu noktada önemli olan niyet, formüller ve kullanılan malzemelerdir.

İzmir’de medyumluk yapan kişiler hem kara hem de ak pek çok farklı büyüyü yaptıkları gibi aynı zamanda geçmiş, gelecek ve bugüne dair yorumlamalar da yapabilmektedir. Genellikle ruh âleminizi açmak ve kötü olan olayların önüne geçmek için mücadele eden medyumlarla temas etmek pek çok kişinin isteğidir. Bu istek uğruna birçok kişi de zarara uğrayabilmektedir.